เคล็ดลับทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว

ห้องครัวเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการรักษาความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำอาหารสำครับครอบครัวหรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ  ดังนั้นเมื่อทำอาหารเสร็จ คราบสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากการทำอาหารก็อาจตกค้างเหลืออยู่ได้ ซึ่งบางคราบก็สกปรกมากและทำความสะอาดได้ยาก วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการทำความสะอาดอุปกรณ์ในครัวดีๆมาฝาก

  • กำจัดคราบเขม่าควันบนผนังครัว

เวลาที่ผนังครัวขึ้นคราบเป็นรอยดำๆทำให้ไม่น่าดูเอาเสียเลย ลองใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำธรรมดาเพื่อเช็ดกำจัดฝุ่นก่อน หลังจากนั้นผสมน้ำยาซักผ้าขาวประมาณ 2 ถ้วย กับน้ำร้อน 1 ถัง และน้ำสบู่ประมาณ 6 ถ้วย ผสมให้เข้ากันแล้วใช้ผ้าชุบน้ำยาที่ผสมแล้วเช็ดผนังห้องครัวที่เลอะคราบเขม่า คราบสกปรกก็จะค่อยๆหลุดออกไป ในอนาคตอาจลองพิจารณาเลือกใช้ที่ดูดควันที่มีประสิทธิภาพมาก อาจลดคราบเขม่าควันบนผนังครัวลงไปได้บ้าง

  • กำจัดคราบน้ำมันบนผนัง

เวลาที่ทอดปลาหรือทำอาหารประเภททอดอะไรซักอย่างเราคงไปสามารถห้ามน้ำมันไม่ให้กระเด็นออกมาได้ หากเกิดคราบน้ำมันขึ้นบนผนังของห้องครัวแล้ว ลองใช้วิธีการกำจัดคราบและทำความสะอาดคราบน้ำมันบนผนังตามนี้ คือ ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำร้อนและน้ำยาล้างจานเล็กน้อย หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำยาบิดพอหมาดๆ เช็ดบริวณที่เลอะคราบน้ำมันให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วเช็ดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง ผนังห้องครัวก็จะกลับมาสะอาดดังเดิม

การกำจัดคราบน้ำมันที่ติดบนเตาแก๊สมานานอาจจะทำความสะอาดออกยากเสียหน่อย ลองใช้น้ำซาวข้าวที่ซาวจนข้นเช็ดบนเตาแก๊ส แล้วรอให้น้ำข้าวแห้งจับตัวเป็นแผ่นแล้วลอกออก คราบน้ำมันก็จะติดมากับแผ่นน้ำข้าวแห้ง อย่างไรก็ตาม คราบน้ำมันบนเตาแก๊สหากทำความสะอาดทันทีจะสามารถเช็ดออกอย่างง่ายดายได้ด้วยน้ำยาล้างจาน ดังนั้นคุณควรทำความสะอาดพื้นที่เตาทุกครั้งหลังการทำอาหาร

  • กำจัดคราบสกปรกบนเขียง

หลังจากทำอาหารเสร็จแล้ว การทำความสะอาดเขียงโดยต้องการที่จะกำจัดคราบที่ติดบนเขียงให้ได้มากที่สุด ให้เริ่มจากการทำความสะอาดเศษอาหารก่อน โดยการนำเขียงไปล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นใช้น้ำอุ่นค่อยๆราดลงบนเขียง ผึ่งลมให้แห้งหรือตากแดดไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง เขียงก็จะสะอาดน่าใช้เหมือนเดิม อีกวิธีที่สามารถใช้กำจัดคราบสกปรกบนเขียงได้ก็คือ หลังจากกำจัดเศษอาหารที่ติดบนเขียงแล้ว ให้โรยเกลือไว้ให้ทั่วเขียง ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด เพียงเท่านี้ เขียงของคุณก็จะกลับมาสะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคได้ดังเดิม

Achieving your Very Own Winter Wonderland at Home: Comparing Wooden Fireplace to a Gas Log Fireplace

Winter is not everyone’s most favorite season of the year. If you’re the kind of person who enjoys and prefers snow-related activities and outdoor games, then you might as well spend your wintertime outside. But some people find it consoling to just stay indoors during the cold season of winter. This seemingly endless cold winter season has a few perks though. One of the best ones is that event where you can curl up in front of the television, read a book, and light a nice fire in the fireplace to warm you up. Anywhere in the world where winter happens, be it in the USA, Japan, or Australia,  there are many innovations that involve the traditional fireplace. Things like gas heaters from brands like Illusion Fires and shops like Matrix gas log fire range offer gas log fires Perth, Sydney or any part of Australia’s locality today have that change the way fireplaces work.

gas log fires perth

Each kind of fireplace and fuel used has its own pros and cons. It will always depend on how the owner of the wood or gas log fires Perth homes have installed uses them – either as an ornament or for giving off heat to every part of the house during winter.

Before we compare which fireplace can be best suitable for your family’s winter needs, let us discuss the features of each.

The Wood-burning Traditional Fireplace

Usually attached on a brick chimney, the typical traditional home fireplace is a brick fireplace that comprises of a door that holds an ash container to collect the fine ash with, a holder of kindling and wood logs made of a wrought-iron grate. There is a steel damper mortared above the edge of the chimney. When it is opened or closed, it adjusts and controls the amount of air that helps the fire burn stronger or make it weaker. The smoke from the burning is also exhausted thru the chimneypot and it helps seal off the chimney when it is not in use.

The Gas-powered Fireplaces

This new technology of gas log fires Perth, Sydney or any part of Australia’s locality has available today has easily been regarded as a trend because of its newer heat-efficient technology. All you need to do is control the gas-powered heat with a remote control switch, and you can have instant warmth to get you thru the cold winter. Compared to wood fireplaces, the many obvious maintenance and installation advantages and conveniences offered by these gas log fireplaces always get noticed first.

Let us explore the advantages of each with regards to these factors:

1.       Cost of Fuel – with this one factor, it will depend on where you live in, or where the house is located. If you live in the city, the gas fireplace is cheaper since there are businesses that offer to deliver gas available 24 hours a day. If the house is located in a forest or somewhere far from the city, fire wood costs near to nothing so that is the advantage there. Although it is free, it is still a hassle to take a hike and chop them.

2.       Maintenance and Repair of the Fireplace – with all the ash and soot, the wood fireplace is definitely a hassle to clean and fix. With gas fireplaces, you don’t need to clean anything and you can just call a repairman for fixer-uppers.

3.       Convenience and Difficulty in Controlling Heat and Functionality – with just the flipping of a switch, a gas fireplace can give instant warmth on a cold winter’s night. Using wooden fireplaces needs more work and effort in collecting wood and cleaning.

Display Cabinets – Showcasing the Best You Have

The old adage goes “a picture can be more effective than a thousand words”. This can be further extrapolated to read “a display can equal many pictures”! The fact is that the human eyes and brain can connect better with a real object than an image of it. It can even bring on emotional reactions at times. According to a recent news report on adelaide.com.au, some of the exhibits on display in the newly opened South Australian Museum from the Victorian Era even scared some of the visitors to the museum. These relate to an unusual collection of natural life and were kept in large glass display containers. The relevant point to be noted is that the display looked so natural that the person seeing it cannot immediately distinguish between the real and the unreal. The display cabinets make this possible and are therefore relied upon by many businesses and institutions to showcase their products and other stuff.

Diverse Uses for the Cabinets

Taking on the example above, museums are one of the major users of these cabinets. If you have visited any museum, you can easily recall how they have cabinets of different sizes and shapes and with all kinds of lighting provisions to make the objects displayed prominently visible. One of the largest users of these display systems is the retail business.  Besides these, schools and establishments also use the cabinets extensively to display trophies and in their science laboratories.

Important Tool in Retail Business

With the expansion of shops into large format stores and malls built over thousands of square metres of shopping plazas, businesses desperately need the display cabinets to exhibit their best products to lure the customers. It requires no expertise to understand how people spend hours walking through the malls and shopping centres, swayed by an attractive dress on display and would walk into the store to make further enquiries. The shopkeeper has then the best opportunity to convert this curious visitor to a satisfied customer. The display plays a far better role than having sales persons outside trying to lure the public in.

Different Types and Sizes

The manufacturers of the cabinets offer a massive range of display cabinets to their customers to meet their specific requirements. There are some generic designs which can be used for many products across sectors. An upright cabinet made with glass with or without the lighting arrangement is one such piece. You only have to choose the size and the number of shelves and pick the cabinet. The cabinets may come with simple sliding glass panels to open and close them or provided with a locking arrangement, if the stuff to be displayed are expensive and have to be protected from pilferage.

The jewellery showcases are made with standard specifications and also in bespoke designs if the customers need them in sufficient quantities. There has been the mention of the display systems meant for museums, which, in most cases would be custom made.

Display systems play a crucial role in bringing to the storefront the best the store wants to showcase to their customers.

When Roofing Problems Arise, Should You Replace Or Repair?

Hundreds of homeowners in Penrith, NSW, will experience roof problems this year. Due to environmental and climatic changes, your roof will need regular fixing. When the need to fix your roof arises, you may grapple with the question of whether to patch up the section or whether to replace the entire roof altogether. First and foremost you need to pick a good roof repair Penrith providers offer. A good contractor will not only offer desirable services, but valuable advice to help you make informed decisions regarding your roofing project. Their vast knowledge base and many years of experience are sufficient tools to get you out of the maze and make a wise decision.

There are several factors you need to consider when weighing the two options and they are:

The age of your roof

How old is your roof? Manufacturers give their shingles an estimated lifetime. This means that the shingles will remain useful only over the estimated life. Don’t rely too heavily on this information as most shingles go beyond their estimated life with proper maintenance. Of greater importance is the date when you installed the roof. If 20 years have elapsed since installation, replacing the whole roof could be the right solution. A repair is sufficient for relatively new shingles.

How big is the section that needs fixing?

If the section that has been affected is small, you can simply buy some shingles and repair the section yourself or call a roof repair Penrith expert to repair it. But if more than 30% of the roof is damaged, a complete roof replacement is advisable. Replacement, in this case, is cheaper than repairing the section. Read more at New Tech Roofing

Availability of your existing roofing material

Due to technology, shingles evolve every day. It’s possible to find that your home’s roofing material no longer exists in the market. You don’t want mismatched shingles – they’ll look unpleasant. If your house shingles are not available, you might need a roof replacement so as to use a new type of roofing material. The hue of the existing shingles could be faded as a result of weathering. In this case repairing the shingles won’t produce the desired results and replacement is the better option. Your roof needs to have consistency in color so as to have an appealing look.

Guarantee

The guarantee given by your roofing contractor is to obligate himself to repair any future damages, at his expense, during the term of the warranty. It is worth noting that certain roofs cannot qualify for warranty. If your roof is too old, for instance, your roofing contractor will deny you warranty. A new, well-maintained roof can receive a guarantee of future repairs at no extra cost. You might want to replace your old roof if you want to take advantage of warranty benefits. Check out http://www.newtechroofing.com.au for more information.

Your contractor’s opinion

It is good to hear the opinion of your roofing contractor. A good roof repair Penrith has now will inspect the roof thoroughly and come up with well-informed final answer. If he feels the roof is too old and needs replacement, he’ll advise you accordingly. If he deems the problem as just minor, he’ll give you various repair options.

Moving places should not uproot your sensibilities

One of the most painful things in life is to be uprooted from one place to another. It is like being pulled out of the comfort zone and being hauled in a strange place. Moving and packing in any city – locally or inter-state can be stressful. With piles of boxes, unwanted stuff and cluttered belongings, it can be a never-ending nightmare. For students who come from other places, the shift is very disturbing. Boston’s student community is always shifting from one place to another. Furthermore, there are few movers and packers who help the harried students to focus on their studies rather than move things. If you look for Boston student movers, you will get some excellent concierge services at discounted rates. Wait, there is much more for families also who need to move bag and baggage. How would you know how to get the right service provider? Well, read on…

Making moving a little easier for students

Well, there are times when one has to move on in life. That may be a tad more easy than shifting the stuff too. There are plenty of students in Boston who need to move for one reason or the other. It could be from one year to another or for any other reason. Students need help, as they necessarily do not have the experience to move on. Most of them are away from home and cannot be dependent on family or friends to shift. They also need professional services to help them pack and move to another location. There is help round the corner with Boston student movers. They offer discounted rates if the student provides the identify card of the college. They can avail discounts using the proof of enrolment. Since students are busy and academics take up a lot of time, they may need assistance in moving. The big city moving company is there to offer them the services. All the stuff are packed neatly in the boxes and delivered to the right address. Once the destination is reached, the unpacking is also done. This allows the student to continue with the studies rather than make time to unpack.

Looking for a good service provider?

If you browse for a big city moving company Boston area hasyou will be directed to the right professionals. They offer labor, hoisting, packing, free box delivery, furniture moving, junk removal and also snow removal.  Like regular customers, the students also get estimates from the Boston student movers.It is best to find the big city moving company online and check whether their team has the resources, materials and right transportation. Each estimate is customized once the team knows the requirement.

Advantages of professional movers

There is less stress involved when one gives the job to professionals. They are expert in packaging and labeling. They work according to the budget of the client. They work efficiently and it is all done with a day’s work. They offer practical solutions to carry or leave stuff, in case someone gets emotional – they simply use common sense to shift.